08 svi 2023

HBOR ZAPOČEO S PROVEDBOM NOVOG JAMSTVENOG PROGRAMA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je u okviru financijskih instrumenata koje provodi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) uvela novi Operativni program za provedbu Financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima.

HBOR po prvi puta izdaje jamstva za velika i srednje kapitalizirana poduzeća, a korisnici jamstva mogu biti poslovne banke, leasing društva te HBOR kao kreditor.

Glavni cilj novouvedenog instrumenta: kroz izdavanje jamstva olakšati pristup financiranju subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima. Poseban je naglasak stavljen na zelenu i tehnološku tranziciju. Namjera je potaknuti investicijska ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u svrhu pokretanja, modernizacije i digitalizacije poslovanja, implementacije novih tehnologija, povećanja kapaciteta, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i slično. Pri tome se do najviše 30 posto kredita može koristiti i za ulaganja u obrtna sredstva koja su nužna za provedbu ulaganja i rast poslovanja poduzeća.

Iz sredstava NPOO-a za ovaj Financijski instrument HBOR-u je dodijeljeno 79,6 milijuna eura (600 mil. kuna), temeljem kojeg će ukupni jamstveni potencijal za izdavanje jamstava iznositi oko 400 milijuna eura (3 mlrd. kuna).

Maksimalno pokriće jamstvom iznosi do 80 posto glavnice kredita za posebne ciljne skupine (ulaganja u posebna područja RH; zelena tranzicija; digitalna tranzicija; istraživanje, razvoj i inovacije) te do 70 posto glavnice kredita za ostala ulaganja. U okviru izdavanja jamstava, poduzetnicima je omogućena i subvencija naknade za jamstvo do 100 posto iznosa, ovisno o pravilima o državnim potporama, kao i subvencija kamata po kreditu za koji se izdaje jamstvo do najviše 75 posto redovne kamatne stope, ovisno o vrsti ulaganja i pravilima o državnim potporama.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci