06 tra 2023

OBJAVLJEN POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima.

Cilj programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Ukupna sredstva Programa iznose 2.000.000,00 EUR.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 15.000,00 EUR s PDV-om. Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljiva su ulaganja u građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih
potencijala.

Prihvatljivi troškovi su trošak izrade projektnotehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluge nadzora gradnje i trošak PDVa (ukoliko je primjenjivo).

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 6. travnja 2023. godine do najkasnije 5. svibnja 2023. godine do 16:00 sati.

Sva dodatna pitanja i informacije mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću e-adresu: [email protected].

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci