17 ožu 2023

OBJAVLJEN POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Dana 17. ožujka 2023. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada javnog sektora.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Ukupna raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 39.816.842,52 eura, a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 eura, a najviši 8.000.000,00 eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Tijela državne vlasti i državne uprave;
 • Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;
 • Javne ustanove ili ustanove;
 • Vjerske zajednice;
 • Udruge.

Prihvatljive aktivnosti projekta su:

 • Izrada projektne dokumentacije;
 • Energetska obnova;
 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Promidžba i vidljivost projekta.

Prihvatljive kategorije troškova:

 • troškovi vezani uz izradu projektne dokumentacije nastali nakon veljače 2020. godine;
 • troškovi energetske obnove zgrade javnog sektora (ETC-a);
 • trošak vezan uz provođenje ispitivanja;
 • trošak vezan uz stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i koordinatora zaštite naradu tijekom građenja;
 • trošak izrade Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga;
 • troškovi izrade dokumentacije za nadmetanje;
 • troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom;
 • troškovi osoblja.

Rok za podnošenje projektnih prijava je do 23. svibnja 2023. godine u 16:00 sati.

Projektni prijedlog se podnosi od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava fondovieu u elektroničkom obliku.

U planu je održavanje ukupno tri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima:

 • 29. ožujka 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10:00-12:00 sati;
 • 5. travnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10:00-12:00 sati;
 • 12. travnja 2023. godine (četvrtak), u trajanju od 10:00-12:00 sati.

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: tijelima državne vlasti i državne uprave, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama ili ustanovama koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerskim zajednicama koje obavljaju društvene djelatnosti te udrugama koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

Prijave se zaprimaju putem e-pošte: [email protected], a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci