13 ožu 2023

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Cilj natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz izgradnju novih, poticanje i planiranje rekonstrukcije postojećih te opremanje sportskih građevina na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i one mogu prijaviti projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). U slučaju da JLP(R)S nije vlasnik, također će se smatrati Prihvatljivim prijaviteljem ukoliko sukladno propisanim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji.

Prihvatljivi partneri mogu biti pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji, o čemu je potrebno dostaviti pisani dokaz te druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projekta, kao i druge pravne osobe korisnici sportskih građevina (sportski klubovi/sportske udruge) te susjedni JLP(R)S.

Svaki prijavitelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Projektna prijava može biti nominirana samo u jedno od osam područja sportskih građevina: nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko, sportska dvorana (potrebno je navesti za koji sport ili sportove), vanjsko sportsko igralište (potrebno je navesti za koji sport ili sportove), atletska staza, teniski teren, ostalo (npr. kuglana, skijalište, boćalište, bazen, streljana, klizalište, biciklistička staza i sl.) te posebno programsko područje (outdorfitness/street workout ili vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo).

Ukoliko se Projektna prijava odnosi na popratne prostorije (svlačionice i sl.) ista se uvrštava u skupinu za sportsku građevinu kojoj je popratna prostorija dio.

Unošenje podataka u Evidenciju sportskih građevina, koja je sastavni dio Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISS), jedan je od uvjeta za prijavu na ovaj Natječaj.

Najviši iznos sufinanciranja je 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportskih građevina, a najviše 199.084,00 EUR, izuzev projekata posebnog programskog područja do maksimalnog iznosa 26.545,00 EUR po projektnoj prijavi te je dužnost prijavitelja planirati i druge izvore financiranja koji će osigurati mogućnost provođenja projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 12. travnja 2023. godine.

Projektna prijava se podnosi Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISS). Prijavitelji otvaraju korisnički račun i popunjavaju Obrazac projektne prijave na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/.

Sva dodatna pitanja i informacije mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću e-adresu: [email protected]  najkasnije do 27. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Natječaju dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci