09 ožu 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV OPĆINAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA FINANCIJSKU POTPORU ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U 2023. GODINI

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Svrha Javnog poziva je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama s potpomognutih područja i općinama koji ulažu značajna financijska sredstava u predškolsku djelatnost budući da iste imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja.

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

  1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:
  2. a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);
  3. b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
  4. c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine.
  5. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom sukladno članku 42. točkama a., b., c. (NN broj 63/08 i 90/10). Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Ukupan iznos osiguran u Državnom proračunu RH za 2023. godinu je 2.853.835,03 EUR.

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 EUR. Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 EUR.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci