27 velj 2023

RASPISAN V. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 2.1.1. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI, OSTALU POVEZANU INFRASTRUKTURU TE TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

Na 9. sjednici Upravnog odbora LAG-a PRIZAG, održanoj dana 22.02.2023., donesena je Odluka o raspisivanju V. LAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a PRIZAG za razdoblje 2014.-2020.

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Prigorje-Zagorje“.
Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupna raspoloživa sredstva za provedbu natječaja iznose 231.396,00 EUR.

S ciljem ravnomjerne raspodjele sredstava na područje LAG-a, najviši ukupni iznos za projekte po jednoj jedinici lokalne samouprave iznosi 21.036,00 EUR.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

  • jedinica lokalne samouprave;
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osimjavnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola;
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalnostanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe,zajednice udruga, zaklade, fundacije);
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnimi društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo;
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Natječajne prijave će se zaprimati u razdoblju od 23. ožujka do 24. travnja 2023.

Prihvatljivi troškovi su:

  1. prihvatljivi materijalni troškovi (građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija građevina); kupnja opreme za građevine);
  2. prihvatljivi nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa);
  3. prihvatljivi opći troškovi (usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.).

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci