23 velj 2023

RASPISAN V. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 2.1.1. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI, OSTALU POVEZANU INFRASTRUKTURU TE TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

LAG PRIZAG raspisao je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.

Predmet Natječaja: ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno  stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za  nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Prigorje-Zagorje“.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave;
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola;
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti  udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice  udruga, zaklade, fundacije);
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo;
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Obuhvat LAG područja (JLS-a):

Općine: Breznica, Breznički Hum, Budinščina, Gornja Rijeka, Hrašćina, Kalnik, Konjščina, Ljubešćica, Sveti Petar Orehovec, Visoko.

Gradovi: Novi Marof.

Ukupno raspoloživa sredstva po Natječaju: 231.396,00 EUR.

Najniži iznos javne potpore: 15.000 EUR.

Najviša ukupna vrijednost projekta: 250.000 EUR (s PDV-om).

Najviši iznos javne potpore po projektu: 21.036,00 EUR.

Prijave projekata podnose se od 23. ožujka 2023. godine, a najkasnije do 24. travnja 2023. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

I. IZMJENE V. LAG NATJEČAJA ZA T.O. 2.1.1. – PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

LAG PRIZAG donio je Odluku o produljenju roka za prijavu na peti LAG natječaj za T.O. 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.

Rok zaprimanja prijava na peti LAG natječaj za T.O. 2.1.1 produžuje se do 23. svibnja 2023. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci