12 sij 2023

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – STAŽIRANJE U GOSPODARSTVU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Stažiranje u gospodarstvu.

Svrha ovog Poziva je stvaranje poduzetničkog duha mladih istraživača kroz usvajanje poduzetničkih vještina za istraživačke djelatnosti.

Posebni ciljevi Poziva:

 • razvoj kapaciteta mladih istraživača;
 • povećanje iskustva mladih istraživača u poslovnom sektoru;
 • unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća.

Poziv stažiranja u gospodarstvu namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa.

Prijavu na Poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Projektni tim sastavljen je od mladog istraživača (doktorskog studenta), mentora iz istraživačke organizacije i voditelja istraživanja prijavitelja. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punom radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, od čega je obavezno sudjelovanje svakog doktorskog studenta na najmanje jednoj edukaciji za jačanje poduzetničkih vještina.

U okviru provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću. U fazi prijave projekta, istraživačka organizacija se uključuje u podnošenje projektnog prijedloga u ulozi partnera. Istraživačka organizacija omogućuje mentorsku podršku mladom istraživaču, te pristup laboratorijima i ostalim znanstveno istraživačkim resursima za provedbu projekta.

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 2.402.282,83 eura.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 65.000,00 dok je maksimalni iznos 105.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 • mikro poduzetnici;
 • mali poduzetnici;
 • srednji poduzetnici;
 • veliki poduzetnici.

Projektni prijedlozi se podnose Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem sustava u elektroničkom obliku od 17. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o navedenom možete pronaći OVDJE.

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – 1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA POZIVU „STAŽIRANJE U GOSPODARSTVU“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.05)

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 Upute za prijavitelje:

 • poglavlje 1.2. – izmjene predmeta poziva vezne uza zapošljavanje doktorskog studenta;
 • poglavlje 2.2. – izmjene prihvatljivosti partnera tj. definicije istraživačke organizacije;
 • poglavlje 2.6. – Prihvatljivost projekta – dodano je da se projektnim prijedlogom planira osnovati projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.), Popisom projektnog tima (Obrazac 9.) i životopisima članova projektnog tima;
 • poglavlje 2.7. – izmjena prihvatljivosti istraživačkih aktivnosti mladih istraživača – doktorskih studenata koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja (TRL 1-6) te zapošljavanja mladog istraživača;
 • poglavlje 2.9. – izmjena kriterija pod a);
 • poglavlje 2.10. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta – izmjena opisa troška, 
 • napomena vezana uza unos neizravnih troškova;
 • poglavlje 3.1. – vezano uz Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u sklopu projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima
 • naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice
 • izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu
 • dokaz o osiguranju vlastitih sredstava za sufinanciranje predloženog projekta – nije primjenjivo za istraživačke organizacije
 • Statut (ili drugi ekvivalentni akt) istraživačke organizacije – dostavlja se za istraživačke organizacije ako nije javno dostupan;
 • poglavlje 4.4. – izmjena vezana uz dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao    preduvjet za donošenje Odluke o financiranju;
 • poglavlje 6. – dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.

Obrasci:

 • izmjena Obrasca 6 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.

 Prilozi:

 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje – Kriteriji za administrativnu provjeru – dodan Obrazac 9. i životopisi kao dokaz o projektnom timu, Kriteriji za provjeru prihvatljivosti partnera te izmjena Kriterija za administrativnu provjeru prije donošenja Odluke o financiranju;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 10. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci