12 sij 2023

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – START-UP/SPIN OFF PODUZEĆA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača.

Svrha ovog Poziva je poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up/spin-off poduzeća.

Posebni ciljevi Poziva:

 • povećanje kapaciteta mladih istraživača za rad u poslovnom sektoru;
 • poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;
 • unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Program Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača potiče mlade istraživače zaposlene na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata. Pod start-up/spin-off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji.

Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin-off poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih u javnoj istraživačkoj organizaciji. Od poduzeća se očekuje da ima reguliran odnos s javnom istraživačkom organizacijom, u vidu sporazuma o korištenju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava povezanih s komercijalizacijom rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti javne istraživačke organizacije. Kroz ovaj poziv poduzeće može biti podržano za daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji, a doprinose povećanju tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. U sklopu projekta obvezna je edukacija mladih istraživača o poslovnim vještinama za start-up tvrtke.

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 5.043.466,72 eura.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 66.000,00 dok je maksimalni iznos 200.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali poduzetnici.

Projektni prijedlozi se podnose Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem sustava u elektroničkom obliku od 17. siječnja do 17. svibnja 2023. godine.

Više informacija o navedenom možete pronaći OVDJE.

 

PRODUŽENJE ROKA ZA ZAPRIMANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA JAVNI POZIV START-UP/ SPIN OFF PODUZEĆA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je obavijest produženju roka za zaprimanje projektnih prijedloga za Javni Poziv Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača.

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga produžuje se do 31. svibnja 2023. godine u 23:59 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – 1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU „START-UP/SPIN OFF PODUZEĆA MLADIH ISTRAŽIVAČA“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04).

Glavne izmjene odnose se na izmjenu dokumentacije te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine.

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje:

 • poglavlja 1.2., 2.1. – vezano uz prihvatljivost prijavitelja – prijavitelj koji zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća mora dokazati da je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na istraživačkoj organizaciji;
 • poglavlje 2.1. – dodana definicija termina „mladi istraživači“ i sukladno već objavljenim obavijestima objašnjenja vezana uz razdoblje prihvatljivosti istog te definicija „istraživačka organizacija˝;
 • poglavlje 2.6. – Prihvatljivost projekta – dodano je da se projektnim prijedlogom planira osnovati projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.) i Popisom projektnog tima (Obrazac 9.);
 • poglavlje 2.7. – dodaje se objašnjenje vezano uz Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje;
 • poglavlje 2.10. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO;
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, izmjena opisa troška, napomena vezana uz unos neizravnih troškova;
 • poglavlje 2.12. – dodana Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača;
 • poglavlje 3.1. – vezano uz Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u sklopu projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima: naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice;
 • sukladno prihvatljivosti prijavitelja Sporazum o uvjetima korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju koja je predmet projekta sklapa se s javnom ili privatnom istraživačkom organizacijom;
 • izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu;
 • produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine;
 • poglavlje 3.3. – izmjena roka uz dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine;
 • poglavlje 4.4. – izmjena vezana uz dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao preduvjet za donošenje Odluke o financiranju;
 • poglavlje 5.1. – izmjena vezana uz razdoblje prihvatljivosti izdataka;
 • poglavlje 6. – dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.

Obrasci:

 • izmjena Obrasca 5 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 5.b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.

Prilozi:

 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje – Kriteriji za administrativnu provjeru – dodan Obrazac 9. kao dokaz o projektnom timu te izmjena Kriterija za administrativnu provjeru prije donošenja Odluke o financiranju;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 9. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.

Više informacija o izmjenama dostupno je OVDJE.

 

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA ZAPRIMANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA POZIV START-UP/SPIN OFF PODUZEĆA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off mladih istraživača“ produžuje se do 30. lipnja 2023. godine u 23:59 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA ZAPRIMANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA POZIV START-UP/SPIN OFF PODUZEĆA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off mladih istraživača“ produžuje se do 31. srpnja 2023. godine u 23:59 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci