03 sij 2023

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA – NOVA UREDBA O POTICANJU ULAGANJA

Nova Uredba o poticanju ulaganja stupila je na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Uredba uređuje poticanje ulaganja i potpore za ulaganje u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o poticanju ulaganja na način da propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za korištenje potpore za ulaganje s pripadajućim obrascima: postupak prijave, odobravanje i korištenje potpora, uključujući kriterije i način izračuna potpora, obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora, dokumentaciju koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi.

Novu Uredbu o poticanju ulaganja možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci