27 lis 2022

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE ISTRAŽIVANJA UTJECAJA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA I AGROTEHNIČKIH MJERA NA PRODUKCIJSKU SPOSOBNOST I ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST MATIČNIH STABALA VISOKIH KATEGORIJA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija.

Program potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine ima za cilj optimalnom zaštitom, rezidbom i gnojidbom poboljšati i povećati produkcijsku sposobnost i održati zdravstvenu ispravnost u proizvodnji plemki, odnosno pupova domaćeg reprodukcijskog voćnog sadnog materijala agruma, jezgričavog, koštičavog i lupinastog voća, što je temeljna pretpostavka sigurne, održive i konkurentne voćarske proizvodnje. Osim primjenom odgovarajućih agrotehničkih mjera, održanje zdravstvene ispravnosti i kvalitete planira se postići i introduciranjem otpornih podloga na izuzetno opasne biljne bolesti koje se često javljaju u matičnim nasadima kao i proizvodnjom budućih matičnih stabala na najprikladnijim voćnim podlogama. Korisnici Programa provoditi će istraživanja vezano uz praćenje fenoloških svojstava matičnih stabala u kategoriji osnovni u odnosu na različite tehnike rezidbe te programe prihrane i turnuse navodnjavanja. Također, obavljat će se kontrola i praćenje autentičnosti vrsta i sorti matičnih biljaka prema propisanim deskriptorima.

Prihvatljivi korisnici Programa su znanstvene institucije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove koje su na dan objave Javnog poziva upisane u:

  • Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta;
  • Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala sukladno Pravilniku o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala;
  • Službeni registar specijaliziranih subjekata sukladno Pravilniku o Službenom registru specijaliziranih subjekata.

Najviši iznos bespovratnih sredstva za pojedinačni Zahtjev godišnje iznosi 300.000,00 kuna odnosno 39.810,00 eura. Udio bespovratnih sredstva je do 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa. Jedan Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev.

Zahtjevi se podnose zaključno do 11. studenoga 2022. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci