05 lis 2022

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA – OTVOREN PRIVREMENI POZIV „JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA”

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Poziv je usmjeren na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Uz navedeno, svrha ovog Poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK (165.903.510,52 EUR) od čega za:

 • Grupu 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR);
 • Grupu 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR);
 • Grupu 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma – 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR).

Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014 te velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu.

Prihvatljivi prijavitelji: fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

 

OBJAVLJENA PRVA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA“

Ministarstvo turizma i sporta je objavilo 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ – Grupa 1, 2 i 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I2.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
 • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 • Obrazac 5.1. Investicijska studija;
 • Obrazac 5.2. Poslovni plan Grupa 2;
 • Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Dodaju se sljedeći obrasci:

 • Obrazac 12. Proračun ušteda;
 • Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;
 • Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA“

Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ – Grupa 1 (C1.6. R1-I2.01) održat će se u srijedu, 14. prosinca 2022. godine s početkom u 10.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 12. prosinca 2022. godine u 12 sati.

Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/ooH4k24vj7FJCwTS9.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ – Grupa 2 i 3 (C1.6. R1-I2.01)

Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ – Grupa 2 i 3 (C1.6. R1-I2.01) održat će se u četvrtak, 15. prosinca 2022. godine s početkom u 10.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 12. prosinca 2022. godine u 12 sati.

Očekivano trajanje radionice je 3 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/83ydUWSUjMzkmxe86.   

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

OBJAVLJENA 2. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA“ – GRUPA 1 i GRUPA 2

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ – GRUPA 1 (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01) i GRUPA 2 (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

GRUPA 1: Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 5.1. Investicijska studija;
 • Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1;
 • Obrazac 12. Proračun ušteda;
 • Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;
 • Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta;
 • Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije;
 • Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

GRUPA 2: Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1;
 • Obrazac 12. Proračun ušteda;
 • Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;
 • Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta;
 • Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

OBJAVLJENA 3. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA“ 

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ – Grupa 2 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I2.01).

Podnošenje projektnih prijedloga se produljuje te je isto dozvoljeno od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 01. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti: Upute za prijavitelje_3. izmjena.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci