31 kol 2022

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEPOVRATNIH SUBVENCIJA IZ PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa i korištenje EU sredstava, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje;
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika;
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije;
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme;
 • Subvencioniranje izlaganja na sajmovima;
 • Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta;
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika;
 • Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima ili obrtima za čuvanje djece poduzetnicama početnicama za prvu godinu poslovanja.

Korisnici sredstava su:

 • subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, čije je sjedište i/ili ulaganje na području Grada Koprivnice.

Korisnici sredstava ne mogu biti:

 • vlasnici paušalnih obrta koji u isto vrijeme rade kod drugog poslodavca, odnosno obrt im je drugi izvor prihoda;
 • povezana društva, rodbinski ili blisko povezane osobe;
 • gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe i to:

(a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1);

(b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

(c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

 • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
 • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodijeli potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima za 2022. godinu iznose 100.000,00 kuna, a maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 10.000,00 kuna. 

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost subvencije po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 20.000,00 kuna.

Zahtjevi za bespovratne potpore zaprimaju se od 05. rujna 2022. godine do 30.11.2022. godine ili iskorištenja raspoloživih sredstava osim prijava za mjeru sufinanciranje potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima koje se zaprimaju do 11. listopada 2022. godine.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci