24 kol 2022

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Dokazivanje inovativnog koncepta.

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici i znanstveno-istraživačke institucije.

Ukupna bespovratna sredstva: 36.165.000,00 kuna.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kuna.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. studenog 2022. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

ODRŽAVANJE ONLINE INFO RADIONICE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA” 

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta ” održat će se 21. listopada 2022. godine u 10h. Radionica će se održati putem platforme Zoom.

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv. 

Planirano trajanje radionice je 2 sata, od 10h do 12h.

Prijave na informativnu radionicu mogu se izvršiti do četvrtka, 20. listopada 2022. do 12h na adresu elektroničke pošte [email protected].

Na mrežnoj stranici https://mzo.gov.hr/ bit će objavljena prezentacija s provedene radionice.

 

OBJAVA 1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01).

Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2023. godine. Ostale izmjene uglavnom su tehničke prirode, predstavljaju pojašnjenja temeljem postavljenih pitanja prijavitelja ili se odnose na usklađivanje sa zakonskim izmjenama.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje – izmijenjena su poglavlja 1.2, 1.3, 2.2, 2.10., 2.11., 3.1., 3.2., 4.4.:

poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. – izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da se PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a);

poglavlja 1.3. i 2.10. – uz iznose u HRK dodani su iznosi u EUR;

poglavlje 1.2. – dodani su obavezni pokazatelji na razini investicije te je dodano pojašnjenje vezano za pokazatelj Ab1;

poglavlje 2.2. – dopuna tj. pojašnjenje vezano za privatne istraživačke organizacije i partnerstvo na projektu;

poglavlje 2.10. – izmjena troška vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva na način da navedeni trošak ne smije biti veći od 20% prihvatljivih troškova projekta;

poglavlja 3.1. i 3.2. – izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga sa 30. studenog 2022.g. na 31. siječnja 2023.g. kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena pripremiti projektnu prijavu sukladno predloženim izmjenama;

dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – ažuriran naziv Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

  • Uveden je dodatni Obrazac 10. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP.
  • Prilog 4. izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje.
  • Prilog 9. – pojašnjeno da se kod izračuna temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku radi o bruto 1 prosjeku plaća.
  • Prilog 10. – izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće.

Prijavni obrazac :

  • U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 10. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dozvoljeni tip dokumenta: PDF).
  • U kartici Prilozi > Ostala dokumentacija > Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja – dozvoljeni tipovi dokumenta: PDF, Excel.
  • Prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje “Neizravni troškovi” budući se isti računaju automatski po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci