20 srp 2022

POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U SKLOPU IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE UČENIČKIH DOMOVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj Poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog
 • znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima,
 • javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s
 • učenicima (npr. udrugama)
 • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2022./2023.

Ministarstvo planira na temelju ovog Poziva najboljim projektima dodijeliti 3.400.000,00 kn za projekte osnovnih škola i srednjih škola te učeničkih domova.

Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kn ukupno.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

 • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti
 • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma
 • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu
 • prihvatljivi dio troškova).

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2022. godine.

Više informacija o Pozivu možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci