04 srp 2022

HAMAG-BICRO – PODUZETNICIMA NA RASPOLAGANJU INVESTICIJSKI ZAJMOVI TE IZMIJENJENI MIKRO I MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, 30. lipnja 2022. godine usvojila je programe kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti.

U okviru programa Investicijskih zajmova poduzetnicima su na raspolaganju zajmovi čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranjaNamijenjeni su ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

Programom subvencioniranja kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a potiču se aktivnosti financijskih institucija i olakšava pristup financiranju MSP-a kroz smanjenje kamatnih stopa i instrumenata osiguranja. Maksimalni predviđeni iznos subvencije je polovica iznosa ukupne kamate.

Osim investicijskih zajmova, izmijenio se rok otplate zajma za Mikro investicijske zajmove koji se produžio s dosadašnjih 5 godina na novi rok do 7 godina te za Male investicijske zajmove koji se produžio s dosadašnjih 10 godina na novi rok do 12 godina uz poček u otplati do 5 godina kod Malih investicijskih zajmova.

Dulji rokovi otplate odnose se na ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada te ulaganja u ruralni turizam u jedinicama lokalne samouprave iz I.-IV. skupine prema indeksu razvijenosti.

Poček do 5 godina kod Malih investicijskih zajmova odnosi na ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada kako bi se početak otplate zajma uskladio s početkom ostvarivanja prihoda od trajnog nasada.

Oba programa stupaju na snagu s danom donošenja i vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Prijave za sve navedene programe počinju 5. srpnja 2022. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

HAMAG-BICRO – PRIVREMENA OBUSTAVA ZAPRIMANJA PRIJAVA ZA SVE ZAJMOVE PUTEM ON-LINE PLATFORME

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) zbog prilagodbe softvera prelasku na euro privremeno obustavlja zaprimanje prijava za sve zajmove putem on-line platforme od 20. prosinca 2022. godine. Prijave će se ponovo zaprimati s 2. siječnja 2023.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

HAMAG BICRO – VAŽNA OBAVIJEST ZA KORISNIKE ZAJMOVA ZA RURALNI RAZVOJ

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije obavještava korisnike kako se od 24. siječnja 2023. godine zbog iskorištenja sredstava privremeno zatvaraju prijave za Mikro zajmove za ruralni razvoj za investicije te prijave za Mikro zajmove za ruralni razvoj za obrtna sredstva.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

HAMAG BICRO-VAŽNA OBAVIJEST ZA KORISNIKE INVESTICIJSKIH ZAJMOVA IZ NPOO-a

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) obavještava korisnike da se zahtjevi za Investicijske zajmove iz NPOO-a zaprimaju zaključno s petkom, 24. ožujka 2023. godine, te će se pristigli zahtjevi obrađivati i isplaćivati po redoslijedu zaprimanja do iskorištenja sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci