04 srp

HAMAG-BICRO – PODUZETNICIMA NA RASPOLAGANJU INVESTICIJSKI ZAJMOVI TE IZMIJENJENI MIKRO I MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, 30. lipnja 2022. godine usvojila je programe kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti.

U okviru programa Investicijskih zajmova poduzetnicima su na raspolaganju zajmovi čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranjaNamijenjeni su ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

Programom subvencioniranja kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a potiču se aktivnosti financijskih institucija i olakšava pristup financiranju MSP-a kroz smanjenje kamatnih stopa i instrumenata osiguranja. Maksimalni predviđeni iznos subvencije je polovica iznosa ukupne kamate.

Osim investicijskih zajmova, izmijenio se rok otplate zajma za Mikro investicijske zajmove koji se produžio s dosadašnjih 5 godina na novi rok do 7 godina te za Male investicijske zajmove koji se produžio s dosadašnjih 10 godina na novi rok do 12 godina uz poček u otplati do 5 godina kod Malih investicijskih zajmova.

Dulji rokovi otplate odnose se na ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada te ulaganja u ruralni turizam u jedinicama lokalne samouprave iz I.-IV. skupine prema indeksu razvijenosti.

Poček do 5 godina kod Malih investicijskih zajmova odnosi na ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada kako bi se početak otplate zajma uskladio s početkom ostvarivanja prihoda od trajnog nasada.

Oba programa stupaju na snagu s danom donošenja i vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Prijave za sve navedene programe počinju 5. srpnja 2022. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast