12 svi

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.” Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva je Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Obvezni partneri na projektu su područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga je 200.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 kuna, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 kuna.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prijave projektnih prijedloga moguće su od 25. svibnja 2022. godine do 31. kolovoza 2022. godine, odnosno do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstva.

NAPOMENA: Prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ne smiju prijaviti aktivnosti projekta za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih izvora niti aktivnosti smiju biti dvostruko financirane.

Više informacija o navedenom Pozivu možete pronaći  OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast