03 svi 2022

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ODABIR PREPOZNATIH CENTARA U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA-HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO objavio je Javni poziv za iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, a u svrhu ažuriranja postojeće liste Prepoznatih centara. Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC) u suradnji s Korisnikom Programa. Program PoC provodi se u sklopu pod-komponente 3.2 „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Program PoC daje podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Fokus PoC Programa je isključivo na TRL 3 (demonstracija tehničke izvedivosti) i TRL 4 (izrada laboratorijskog prototipa) na skali razine tehnološke spremnosti.

Uloga Prepoznatih centara je da kao partner na projektu svojom stručnom ekspertizom pomogne korisniku PoC Programa prilikom upravljanja projektom. U slučaju kada je Prepoznati centar sam Korisnik PoC Programa, partnerstvo nije obavezno.

Nadležnost Prepoznatih centara vezano uz provođenje Programa PoC sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • davanje stručne ekspertize Korisniku PoC Programa u upravljanju inovacijskim projektom;
 • praćenje napretka projekta te priprema periodičkih stručnih i financijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima projekta u koordinaciji s Korisnikom;
 • izvještavanje u vezi provedbe projekta;
 • komunikacije s HAMAG-BICRO-m i izvještavanjem u vezi provedbe projekata i Programa;
 • druge aktivnosti potrebne radi uspješne operativne provedbe Programa PoC sukladno Pozivu.

Prepoznati centar može biti razvojna agencijatehnološki park i/ili inkubatorznanstveno-tehnologijski parkured za transfer tehnologijeinstitut ili druga institucija ukoliko zadovoljava sljedeće kriterije:

 • ima sjedište na području Republike Hrvatske;
 • posjeduje iskustvo u provedbi PoC programa ili sličnih projekata u ulozi prepoznatog centra;
 • zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, 2. članku, točki 83., što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja.

Organizacije za istraživanje i širenje znanja nisu primatelji državne potpore ako ne zadovoljavaju uvjete za poduzetnika. Ono što je odlučujuće za neispunjavanje uvjeta iz definicije poduzetnika jest činjenica da ekonomske djelatnosti koje se sastoje od ponude proizvoda ili usluga na određenom tržištu ne premašuju 20% ukupnih godišnjih kapaciteta organizacije.

Ovjereni Iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, zainteresirani trebaju dostaviti na e- mail adresu: [email protected]

Iskaz interesa mora sadržavati:

 1. rješenje o upisu u sudski registar ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da je sjedište prijavitelja u Republici Hrvatskoj;
 2. kratak opis poslovne organizacije prijavitelja (navesti nazive odjela, njihova zaduženja i dr.), te statut ili društveni ugovor odnosno dokument kojim se dokazuje status organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno točki C;
 3. referentnu listu (popis aktivnih i završenih projekata) čime prijavitelj dokazuje da zadovoljava kriterije navedene pod točkom B .

Rok za predaju Iskaza interesa je 12. svibnja 2022. godine.

Više informacija o navedenom možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci