28 tra 2022

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2022. GODINU

Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: potpora)  dodjeljivat će se za slijedeće aktivnosti:

MJERA 1. Cjeloživotno obrazovanje

 • edukacija i stručno osposobljavanje za rad u pčelarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i stočarstvu  za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom osposobljavanju poljoprivrednih proizvođača,

MJERA 2. Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama)

 • promidžba vlastitih proizvoda preko nastupa na sajmovima, izložbama i manifestacijama za troškove zakupa izložbenog prostora,

MJERA 3: Studijska putovanja

 • troškovi autobusnog prijevoza za pojedinu udrugu s područja Grada Koprivnice čiji su članovi korisnici mjera iz ove Odluke,

MJERA 4. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici)

 • temeljem dokumentacije o veličini zatvorenog prostora (plastenika, staklenika) minimalne površine 150 m² financirat će se proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja,

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

 • sadnja i podsadnja kvalitetnih voćnih sadnica i loznih cijepova u cilju stvaranja novih nasada,

MJERA 6. Očuvanje pčelinjeg fonda

 • držanje i proizvodnja pčela upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza,

MJERA 7. Analiza tla i kalcifikacija

 • analiza tla poljoprivrednog zemljišta za sadnju trajnih nasada i povrća, analiza tla u već postojećim nasadima i kupnja materijala za odkiseljavanje tla,

 MJERA 8. Okrupnjavanje posjeda

 • kupnja ili zamjena sa susjednim poljoprivrednim zemljištem radi okrupnjavanja postojeće parcele,

 MJERA 9. Nabava novih plastenika

 • kupnja novih plastenika minimalne površine 150 m²,

 MJERA 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

 • kupnja i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje,

MJERA 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

 • kupnja i postavljanje zaštitnih mreža kao redovite tehnološke mjere pri podizanju novih trajnih nasada ili plastenika,

MJERA 12. Ekološka proizvodnja

 • proizvodna površina ili troškovi stručnog nadzora i izdavanja potvrdnice,

MJERA 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače (voće i povrće)

 • kupnja rashladnih uređaja za hladnjače za čuvanje voća i povrća,

MJERA 14. Umjetno osjemenjivanje goveda

 • troškovi umjetnog osjemenjivanja u cjelokupnom iznosu cijene sjemena i to sve dok plotkinja ne ostane gravidna.

Korisnici sredstava: obiteljska poljoprivredna gospodarstva i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem nositelja gospodarstva na području Grada Koprivnice najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište obrta na području Grada Koprivnice i udruge sa sjedištem na području Grada Koprivnice, a čije su poljoprivredne površine na području Koprivničko – križevačke županije.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice za 2022. godine u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, a najkasnije do 30. studenog 2022. godine.

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost potpore po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 30.000,00 kuna.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci