01 tra 2022

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIH MJESTA – OŽUJAK 2022.

Cilj mjere je zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

Poslodavci iz sektora:
• prijevoz i skladištenje – Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39);
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (NKD 79.1) i Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima (NKD 79.9);
• poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, pri čemu su objektivni razlozi: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja;
• poslodavci kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) bez obzira na djelatnost;
• prihvatljivi poslodavci su trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit, no iznimno: poslodavci koji djeluju odnosno provode aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

Ciljane skupine radnika:
• radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:
• umirovljenike;
• strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Napomena:
• Poslodavcu se može odobriti korištenje potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 26. travnja 2022. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.
• 70 i više posto COVID potvrda = 100% potpore.
• Ako na dan 26. travnja 2022. godine manje od 70% radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika s EU digitalnim COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za dobivanje iste od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.
• Manje od 70% COVID potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku COVID potvrda od ukupnog iznosa potpore.
• Poslodavcima koji imaju manje od 70% radnika sa EU digitalnim COVID potvrdama ili uvjetima za dobivanje iste potpora će se isplaćivati u predviđenom postotku potpora od ukupnog iznosa potpore radnicima prema redoslijedu radnika u tablici koju poslodavac dostavlja u zahtjevu.

Trajanje mjere: ožujak 2022. godine.
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 28. ožujka 2022. godine do zaključno 25. travnja 2022. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za ožujak 2022. godine.

Visina potpore iznosi do 4.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:
• od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn;
• od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn;
• od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn;
• od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn;
• od 60% i više – 4.000,00 kn.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci