16 ožu 2022

POZIV ZA PRIJAVU U CERIS GRUPU – COMMUNITY FOR EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION FOR SECURITY

Europska komisija, odnosno Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove osnovala je grupu eksperata naziva Community for European Research and Innovation for Security/CERIS. Ova se grupa sastoji od stručnjaka za sigurnost (policija, granična policija, carina itd.) i društvenih aktera (istraživači, akademija, industrija, civilno društvo, građani itd.). Zadaća ove grupe je pružati potporu Glavnoj upravi za migracije i unutarnje poslove u pripremi policy inicijativa u istraživanjima i inovacijama na području sigurnosti u vidu savjetovanja i tehničke ekspertize u područjima:

  1. Borba protiv kriminala i terorizma, uključujući i zaštitu kritične infrastrukture;
  2. Društva otporna na katastrofe;
  3. Upravljanje granicama;
  4. Osnažena istraživanja i inovacije na području sigurnosti (horizontalne teme).

Ova će se grupa sastojati od 65 članova s mandatima u trajanju od 3 godine (mandati se mogu obnoviti). Od članova grupe traži se aktivno sudjelovanje na sastancima, doprinosi diskusijama, pripremanje materijala za sastanke, proučavanje i komentiranje dokumenata i tema koje su predmet rasprave i sl.

Rok za prijavu je 21. ožujka, a više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci