07 sij 2022

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA OŠTEĆENIH U POTRESU NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE“

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 5. siječnja 2022. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije“, a koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava  te obnova i  dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području pošte i telekomunikacija na razinu prije potresa.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području pošte i telekomunikacija podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 26.476.081,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije;
  • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3.: Izvedba radova

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren do 16. svibnja 2022. godine

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci