05 sij 2022

OBJAVLJEN POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA „OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO.“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2022.MZO.“

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • Visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) osnovano od strane RH, upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a, koje se pretežito financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske;
  • Javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a, odnosno institut koji se pretežito financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, osnovano od strane RH;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“ br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja.

Poziv se provodi kao otvoreni privremeni postupak dodjele s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 6. ožujka 2022. godine do 16:00 sati.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 365.600.000 HRK.

Više informacija o natječaju možete naći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci