05 sij 2022

OBJAVLJEN OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA POTREBITOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE NASTALIH KAO POSLJEDICA SERIJE POTRESA S EPICENTROM NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE POČEVŠI OD 28. PROSINCA 2020. GODINE”

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine“, a koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20).

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1. Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30.06.2022. godine do 12:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave poziva.

Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva. Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih financijskih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih financijskih sredstava, dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih financijskih sredstava Poziva.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci