05 sij 2022

OBJAVLJEN OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE OŠTEĆENE U SERIJI POTRESA S EPICENTROM NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE POČEVŠI OD 28. PROSINCA 2020. GODINE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE“

Ministarstvo kulture i medija objavilo je 5. siječnja 2022. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“, a koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Predmet Poziva je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja i izrada dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao mjere zaštite i očuvanja.

U smislu ovoga Poziva pod pojmom kulturna baština podrazumijeva se nepokretna i pokretna baština javne namjene upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, te nepokretna baština unutar granica zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske oštećena u potresu.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  •     tijela državne vlasti, tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20)
  •     jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);
  •     ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture
  •     vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13);
  •     udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  1. Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu;
  2. Provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabilizacije.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 3. lipnja 2023. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih financijskih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih financijskih sredstava, dosegne 400%  ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih financijskih sredstava Poziva.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu kulture i medija kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), putem poveznice https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice  unutar modula e-Prijavnica.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci