04 sij 2022

GRAD KOPRIVNICA OBJAVIO JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI SAMOSTALNIH UMJETNIKA I OSTALIH ZA 2022. GODINU

Grad Koprivnica sufinancirat će se programe/projekte predlagatelja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • samostalni umjetnici, građani i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, a djeluju na području Grada Koprivnice, te moraju biti upisani u nadležni registar/zajednicu ili drugo udruženje kojim dokazuju svoj status;
 • fizičke i pravne osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga (potpore za programe/projekte koji se odnose na knjige i nakladništvo);
 • da program/projekt zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice;
 • da program/projekt nije na drugi način sufinanciran iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu;
 • da program/projekt nije prijavljen na Javni poziv u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu.

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu, prijavitelj iz kulture sukladno ovom Javnom pozivu može podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja:

 • likovna djelatnost;
 • glazbena djelatnost;
 • glazbeno-scenska djelatnost;
 • plesna djelatnost;
 • kazališna djelatnost;
 • filmska i video djelatnost;
 • knjižna i nakladnička djelatnost;
 • nova medijska kultura;
 • znanstveno-istraživačka djelatnost;
 • ostale kulturne djelatnosti.

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 160.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 10.000,00 kuna. Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava je 07. veljače 2022. godine.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci