10 stu 2021

SASTALI SE ČLANOVI PROJEKTNIH TIMOVA I PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROVEDBE DVAJU PROJEKATA VEZANIH ZA OBITELJSKI CENTAR

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Koprivnica u srijedu 10. studenoga 2021. održan je sastanak projektnih timova i projektnih partnera u okviru provedbe dvaju projekata kojih je nositelj Centar za socijalnu skrb Koprivnica – „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ i „Obiteljski centar kao mjesto podrške“. Radi se o projektima financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda vrijednosti ukupno 8,5 milijuna kuna, a kojima se nastoje riješiti infrastrukturna i kadrovska pitanja buduće ponovno samostalne ustanove socijalne skrbi – obiteljskog centra u našoj županiji. Obiteljski centri su naime 2014. godine pripojeni centrima za socijalnu skrb i djeluju kao njihove podružnice. Novim Zakonom o socijalnoj skrbi predviđeno je njihovo razdvajanje  i odvajanje preventivne, savjetodavne i tretmanske uloge obiteljskog centra od kontrolne uloge centara za socijalnu skrb, odnosno budućeg zavoda za socijalni rad, čime se, prema mišljenjima stručnjaka, može i treba osnažiti obitelj i smanjiti rizike u njoj.

Ravnatelj Centra, Danijel Rušak na sastanku je nazočne upoznao s gorućim problemom vezanim za projekte, a što je uzrokovano povećanjem cijena infrastrukturnih, odnosno građevinskih radova.

Predstojnica  Podružnice Obiteljskog centra Silvija Čavić, nazočne je upoznala kako se Obiteljski centar stručno ekipirao, odnosno završio aktivnosti vezane za zapošljavanje te da je do sastanka provedeno 69 savjetovanja, da je proveden program razvoja socijalizacijskih vještina mladih te 2 usluge obiteljske medijacije.

Na sastanku su predstavnici partnera, ravnateljica križevačkog Centra za socijalnu skrb Sanja Jakopović te ravnatelj đurđevačkog Centra, Daniel Rupić, iznijeli ideje i potrebe u pogledu uključivanja korisnika s njihovog područja u postojeće i buduće programe i aktivnosti Obiteljskog centra ali i dolazak stručnjaka u njihove gradove.

Sastanak je iskorišten i da se sa predstavnicama PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Idom Kovač Očenašek i Tamarom Mikulinjak, koje pružaju stručnu pomoć u provedbi projekata, razmotre i određena administrativna pitanja vezana uz izvještavanje.

 

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda“

 Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci