30 ruj 2021

USPJEŠNOM SURADNJOM DVD-a GORNJA RIJEKA I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT “REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA GORNJA RIJEKA” UKUPNE VRIJEDNOSTI 5.065.874,40 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom DVD-a Gornja Rijeka i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija vatrogasnog doma Gornja Rijeka“. Ukupna vrijednost projekta je 5.065.874,40 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Projektom se planira rekonstrukcija vatrogasnog doma u Gornjoj Rijeci u naselju Gornja Rijeka. Svrha projekta je stvoriti potrebne preduvjete za daljnji rad i razvoj DVD-a Gornja Rijeka te poticanje što većeg broja stanovništva Općine, a posebno mladeži, da se uključe u aktivnosti iz područja vatrogastva temeljem dobrovoljnog rada.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci