15 ruj 2021

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT „REKONSTRUKCIJA (ADAPTACIJA) DRUŠTVENOG DOMA U JEDUŠEVCU“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 503.998,75 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom Općine Koprivnički Bregi i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija (adaptacija) Društvenog doma u Jeduševcu“. Ukupna vrijednost projekta je 503.998,75 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a projektom će se promijeniti namjena pojedinih prostorija, opremiti prostor društvenog doma i povećati energetska učinkovitost objekta.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci