10 ruj 2021

OSIGURANO 57 POMOĆNIKA U NASTAVI ZA 62 UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PREKO PROJEKTA „PRILIKA ZA SVE 4“

Župan Darko Koren potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Prilika za sve 4“ kojim se osigurava 57 pomoćnika u nastavi za 62 učenika s teškoćama u razvoju u 16 osnovnih i srednjih škola kojima je Županija osnivač u školskoj godini 2021./2022. Ugovor sa županom Korenom u ime Ministarstva znanosti i o obrazovanja potpisao je ministar Radovan Fuchs te u ime Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić.

Osnovni cilj ovog projekta je povećati socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području županije. Riječ je o 13 osnovnih te tri srednje škole čiji je osnivač Županija, a time se nastoji pružiti podrška učenicima s teškoćama u razvoju kako bi se ravnopravno uključili u rad i obrazovni sustav što značajno doprinosi njihovom cjelokupnom razvoju.

Nositelj projekta je Županija, partneri su 16 osnovnih i tri srednje škole kojima je Županija osnivač, a ukupna vrijednost projekta je 2.582.202,60 kuna. Ugovorom je odobreno 2.453.092,47 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja, a sukladno kriterijima natječaja to predstavlja 95 posto bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu aktivnosti. Ostalih 5 posto osigurava Županija kao nositelj projekta.

Ovaj projekt Županija provodi proteklih šest školskih godina te se njime nastavlja dobra praksa osiguravanja ravnopravnosti i dostupnosti obrazovnog sustava. Učenicima s teškoćama potrebno je pružiti dodatni mehanizam podrške kako bi lakše ostvarili svoje pravo na kvalitetno obrazovanje i socijalizaciju jer učitelji i stručni suradnici nemaju dovoljno vremena svakodnevno u sklopu redovne nastave individualno posvetiti se učeniku s teškoćama. Često se i kod njihovih razrednih kolega javlja nerazumijevanje koje rezultira socijalnom isključenošću. Radi toga je osiguravanje pomoćnika u nastavi neophodno za poštivanje načela inkluzivnog obrazovanja, a brojni su pozitivni efekti ovog projekta: lakše svladavanje gradiva, uspješnija socijalizacija, stjecanje samopouzdanja i veća samostalnost uključenih učenika. Kroz interakciju pomoćnika u nastavi i nastavnika potiče se suradničko podučavanje, a osiguravanje podrške mnogo znači i roditeljima jer pridonosi lakšem snalaženju učenika u školi i izvan nje.

Uz sve ove prednosti, osiguravanje pomoćnika u nastavi predstavlja i pozitivan efekt u smislu zapošljavanja, a posebno mladih i teže zapošljivah osoba sa srednjom stručnom spremom, dok se u lokalnoj zajednici podiže svijest o potrebama djece s teškoćama u razvoju.

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci