27 kol 2021

RAZVOJNI SPORAZUM I EU PROJEKTI GLAVNE TEME KOLEGIJA PROČELNIKA SA ŽUPANOM

Župan Darko Koren je prostorijama Županijske uprave održao Kolegij pročelnika županijskih upravnih tijela, kojemu su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnice i pročelnici upravnih tijela te ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić i voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj Tihana Kraljić.

Obzirom na to da je danas u planu sastanak s ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Natašom Tramišak na temu Razvojnog sporazuma pet sjevernih županija (Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske i Bjelovarsko-bilogorske), na Kolegiju su usuglašene aktivnosti za pripremu projekata koje će uključivati navedeni Sporazum. Naglasak je stavljen na važnost pripreme projektno-tehničke dokumentacije za projekte po upravnim tijelima, kako bi u trenutku raspisivanja natječaja bili spremni za prijavu, kako na EU fondove, tako i na natječaje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ravnateljica Birčić također je predstavila informacije o novom Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ te o programima Europskog socijalnog fonda i Integriranog teritorijalnog programa, kao i novosti glede već spomenutog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Na Kolegiju se raspravljalo i o Planu razvoja Koprivničko-križevačke županije od 2021. do 2027. godine, strateškom dokumentu koji je u visokoj fazi pripremljenosti te će uskoro biti spreman za e-Savjetovanje i usvajanje na Županijskoj skupštini.

Ravnateljica Birčić na kraju je predstavila obveze koje se tiču provedbenih programa Županije i jedinica lokalne samouprave, koje je pohvalila na suradnji i velikom iskoraku u pripremi i provedbi EU projekata.

Izvor: Koprivničko – križevačka županija

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci