25 kol

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2021. GODINU

Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2021. godinu dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti:

MJERA 1.

 • Cjeloživotno obrazovanje– edukacija i stručno osposobljavanje za rad u pčelarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i stočarstvu  za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom osposobljavanju poljoprivrednih proizvođača,

MJERA 2. Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama)

 • promidžba vlastitih proizvoda preko nastupa na sajmovima, izložbama i manifestacijama za troškove zakupa izložbenog prostora

MJERA 3: Studijska putovanja

 • troškovi autobusnog prijevoza za pojedinu udrugu s područja Grada Koprivnice čiji su članovi korisnici mjera iz ove Odluke,

MJERA 4. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici)

 • temeljem dokumentacije o veličini zatvorenog prostora (plastenika, staklenika) minimalne površine 150 m² financirat će se proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja,

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

 • sadnja i podsadnja kvalitetnih voćnih sadnica i loznih cijepova u cilju stvaranja novih nasada,

MJERA 6. Očuvanje pčelinjeg fonda

 • držanje i proizvodnja pčela upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza,

MJERA 7. Analiza tla i kalcifikacija

 • analiza tla poljoprivrednog zemljišta za sadnju trajnih nasada i povrća, analiza tla u već postojećim nasadima i kupnja materijala za odkiseljavanje tla,

MJERA 8. Okrupnjavanje posjeda

 • kupnja ili zamjena sa susjednim poljoprivrednim zemljištem radi okrupnjavanja postojeće parcele,

MJERA 9. Nabava novih plastenika

 • kupnja novih plastenika minimalne površine 150 m²,

MJERA 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

 • kupnja i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje,

MJERA 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

 • kupnja i postavljanje zaštitnih mreža kao redovite tehnološke mjere pri podizanju novih trajnih nasada ili plastenika,

MJERA 12. Ekološka proizvodnja

 • proizvodna površina ili troškovi stručnog nadzora i izdavanja potvrdnice,

MJERA 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače (voće i povrće)

 • kupnja rashladnih uređaja za hladnjače za čuvanje voća i povrća,

MJERA 14. Umjetno osjemenjivanje goveda

 • troškovi umjetnog osjemenjivanja u cjelokupnom iznosu cijene sjemena i to sve dok plotkinja ne ostane gravidna.

Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem nositelja gospodarstva na području Grada Koprivnice najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište obrta na području Grada Koprivnice i udruge sa sjedištem na području Grada Koprivnice, a čije su poljoprivredne površine na području Koprivničko – križevačke županije, nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Koprivnice, ne traže potporu za rabljenu opremu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o potporama poljoprivredi na području Grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Prijave za dodjelu potpora podnose tijekom cijele godine, najkasnije do 30.11. tekuće godine odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast