02 kol 2021

OBJAVLJEN JAVNI POZIV (JP ZO-6/2021) ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE RADNIH PODLOGA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv (JP ZO-6/2021) za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plan – SECAP), i/ili Izvješća o njihovoj provedbi.

Cilj Javnog poziva je putem sufinanciranja omogućiti izradu kvalitetnih radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) te Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Javnog poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno za izradu podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

  1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
  1. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka te na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
  1. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva je 4.000.000,00 kuna, dok je najviši iznos sufinanciranja po prijavitelju 120.000,00 kuna.

Svaki prijavitelj može dostaviti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje.

Prihvatljivi troškovi u okviru Javnog poziva su izrada:

  • Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program je u obvezi izrade županije, Grada Zagreba i velikoga grada),
  • Radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP),
  • Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci