02 kol 2021

HBOR – POVOLJNO KREDITIRANJE PROJEKATA JAVNOG SEKTORA

S ciljem poticanja ulaganja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu, kao i poticanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova HBOR je snizio kamatne stope po programima „Investicije javnog sektora“ i „EU projekti“.

Sukladno programu „Investicije javnog sektora“ HBOR jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu s potpomognutih područja izravno kreditira uz godišnju kamatnu stopu od 1,1%, a one sa ostalih područja uz 1,2% umjesto dosadašnjih 1,75%, odnosno 2%.

Po programu „EU projekti“ kamatna stopa za izravno kreditiranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu snižena je s postojećih 1,7%, odnosno 1,9% za kredite s rokom otplate dužim od 10 godina na 1,2%.

Naknada za obradu zahtjeva snižena je na 0,2% dok se naknada za rezervaciju sredstava ne naplaćuje. Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, HBOR kredite po navedenim programima odobrava na rok do 15 godina uz mogućnost korištenja počeka do 5 godina, a moguće je i odobrenje kredita na rok do 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine. HBOR može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući i PDV, a za kreditiranje projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova moguće je izdavanje garancije za povrat predujma.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci