26 srp 2021

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA POTPORE/DONACIJE ZA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA SPREČAVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI U 2021. GODINI

Predmet Natječaja za potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači u 2021. godini je sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) za sprječavanje šteta od divljači.

Cilj Natječaja je sprječavanje šteta od divljači u lovištima na području Koprivničko-križevačke županije.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 80.000,00 kn. Potpora/donacija dodjeljuje se isključivo za podmirenje troškova kupnje električne ograde (pastira). Potpora /donacija dodjeljuje se u iznosu od 50% ukupnog troška, a najviše 10.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  1. pravna i fizička osoba (obrtnik) koja ima valjani ugovor o zakupu prava lova u lovištima na području Koprivničko-križevačke – lovoovlaštenik;
  2. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika, te proizvođačka organizacija

protiv koje se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15.).

Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija.

Natječaj je otvoren 90 dana od dana objave Natječaja.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci