26 srp 2021

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIH MJESTA – SRPANJ 2021

Cilj mjere je zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

Uvjeti:

 • za radnike zaposlene zaključno s 30. lipnjem 2021. godine;
 • poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 28. veljače 2021. godine.

Korisnici mogu biti poslodavci iz sektora:

 • prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;
 • uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom;
 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
 • poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Ciljane skupine zaposlenika:

70 i više % Covid-potvrda = 100 % potpore:

 • poslodavcu se može odobriti korištenje potpore za srpanj za zaposlenika za koje traži potporu ako do zaključno 25. kolovoza 2021. godine 70% i više zaposlenika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj;
 • ako na dan 25. kolovoza 2021. godine manje od 70% zaposlenika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku zaposlenika sa EU digitalnu COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za dobivanje iste od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.

Manje od 70 % Covid potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku Covid-potvrda od ukupnog iznosa potpore:

 • poslodavcima koji imaju manje od 70% zaposlenika sa EU digitalnim COVID potvrdama ili uvjetima za dobivanje iste potpora će se isplaćivati u predviđenom postotku potpora od ukupnog iznosa potpore zaposlenicima prema redoslijedu zaposlenika u tablici koju poslodavac dostavlja u zahtjevu.

Trajanje mjere je srpanj 2021. godine.

Visina potpore iznosi do 4.000 kuna po radniku.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci