21 lip 2021

PODJELA HRVATSKE NA ČETIRI NUTS 2 REGIJE – PRIJEDLOG KARTE REGIONALNIH POTPORA ZA RAZDOBLJE OD 2022. – 2027.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je na svojoj 63. sjednici zaključak kojim se prihvaća prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027. godine s podjelom Hrvatske na četiri NUTS 2 regije i uputila ga Europskoj komisiji na odobravanje.

Ranije izvršena podjela Republike Hrvatske na dvije NUTS regije pokazala se tijekom primjene neadekvatnom i nepravednom za vođenje regionalne politike obzirom da je intenzitet potpore bio 25% bez obzira na regiju ulaganja. Primjerice regija Kontinentalna Hrvatska sastojala se od 14 županija koje su međusobno vrlo različite, posebice u smislu njihovih socioekonomskih prilika i budućeg razvoja, te su županije ostvarivale nižu stopu regionalnih potpora u odnosu na stvarni BDP po stanovniku.

Ovom novom kartom to je ispravljeno jer ćemo imati uravnoteženije regije s obzirom na broj stanovnika, ekonomske pokazatelje i druge socioekonomske trendove.

U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

U skladu s tim, maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:

Panonskoj Hrvatskoj 50% jer doseže 41,58 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što je + 25% više nego sada);

Sjevernoj Hrvatskoj 50% jer doseže 48,43 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što + 25% nego sada);

Jadranskoj Hrvatskoj 40% jer doseže 60,33 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što je + 15% nego sada);

Gradu Zagrebu 35% jer doseže 109,24 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27 (što je + 10% nego sada).

Maksimalni intenzitet regionalne potpore uvećava se 10% za srednja i 20% za mala poduzeća.

Dodatno, za regije koje se kvalificiraju kao rijetko naseljena područja predviđa se povoljniji tretman u kontekstu dodjele operativnih potpora, te će se u Republici Hrvatskoj isto primijeniti za Ličko – senjsku županiju.

Usvajanjem ove karte ispuniti će se tri osnovna cilja:

  • omogućiti najpovoljniji intenzitet potpora za što veći broj stanovnika Republike Hrvatske prilikom dodjele regionalnih potpora;
  • osigurati najbolje moguće uvjete za korištenje sredstava Kohezijske politike za što je moguće veće područje Republike Hrvatske;
  • formirati što homogenije regije u pogledu stupnja razvijenosti i drugih važnih obilježja. 

Više informacija potražite OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci