07 svi 2021

POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT „MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE NOVO VIRJE“

Općina Novo Virje potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Mobilno reciklažno dvorište Općine Novo Virje“ ukupne vrijednosti 248.425,00 kuna, a vezano uz poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“. Općini Novo Virje dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 211.161,25 kuna ili 85% ukupno prihvatljivih troškova, što je najviši mogući iznos sufinanciranja.

Svrha projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projektom je predviđena nabava i opremanje mobilne jedinice reciklažnog dvorišta na području Općine Novo Virje kojom će se odvojeno prikupiti 5 t otpada te će se izravno doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta te očuvanju i zaštiti okoliša. Ciljnu skupinu čini stanovništvo s područja općine Novo Virje koje će koristiti usluge mobilnog reciklažnog dvorišta te sudjelovati u izobrazno-informativnim aktivnostima s ciljem upoznavanja načina rada istog, ali i odgovornim postupanjem s otpadom.

Opći cilj projekta je poboljšati proces gospodarenja otpadom i povećati stope odvajanja otpada te smanjiti količine otpada koji se odlažu na neprihvatljiva odlagališta nabavom reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice. Specifični cilj projekta je nabaviti i opremiti reciklažno dvorište – mobilnu jedinicu na području Općine Novo Virje sa svrhom prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja otpada.

Stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, koja će osiguravati i daljnju podršku u provedbi projekta.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci