06 svi 2021

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE GRADNJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Svrha Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Pozivu imaju isključivo jedinice lokalne samouprave koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u gradnji reciklažnih dvorišta – projektiranje, građenje i stručni nadzor za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu,
 • imaju manje od 3000 stanovnika i godišnja „turistička opterećenja“,
 • imaju ishođenu minimalno pravomoćnu lokacijsku dozvolu i riješene imovinsko-pravne odnose. Ukoliko nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu iz razloga što se sukladno zakonodavnom okviru odmah ishoduje građevinska dozvola potrebno je u tom slučaju dostaviti lokacijsku informaciju i dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima te u Obrascu 1 to navesti.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka i brdsko-planinskim područjima,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Prijavitelj može sukladno uvjetima Poziva dostaviti samo jedan Zahtjev za sufinanciranje gradnje reciklažnog dvoriša.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv je najkasnije do 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kn.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 21.700.000,00 kn.

Više informacija Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci