26 tra 2021

JAVNI POZIV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA PODUZETNIČKE KREDITE PO PROJEKTU „OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE“

Pozivaju se gospodarski subjekti (trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove) do 50 zaposlenih i sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije, da dostave svoje kreditne zahtjeve za obrtna sredstva.

Ukupni kreditni potencijal Županije iznosi 30.000.000,00 kuna.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate), za što su planirana sredstva u Proračunu Županije za 2021. godinu u u iznosu od 600.000,00 kuna.

Troškove zatezne kamate Županija ne subvencionira.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje zahtjeve mogu realizirati u Podravskoj banci d.d., Privrednoj banci Zagreb d.d. i Zagrebačkoj banci d.d.

Osnovni uvjeti po kojima se odobravaju krediti su:

IZNOS KREDITA:

 • maksimalni iznos 300.000,00 kuna.

NAMJENA KREDITA:

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja);
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci;
 • refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

ROK KORIŠTENJA, OTPLATE, POČEK I DINAMIKA OTPLATE:

 • period korištenja: maksimalno 3 mjeseca;
 • otplata do 3 godine;
 • poček maksimalno 12 mjeseci, uračunat u rok otplate;
 • otplata glavnice: jednake mjesečne ili tromjesečne rate;
 • otplata kamata: tromjesečno.

KAMATNA STOPA:

 • 3% fiksno;
 • Županija sufinancira kamatu sa 2% tako da kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1% godišnje, fiksno.

NAKNADE BANCI:

 • Podravska banka d.d.: 0,80% na iznos odobrenog kredita, jednokratno, minimalno 500,00 kuna;
 • Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.: 0,50% na iznos odobrenog kredita, jednokratno, prije korištenja kredita.

INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA:

 • mjenica, zadužnica te ostali instrumenti osiguranja na zahtjev banke.

Zahtjevi za kredit se podnose od 26. travnja 2021. godine uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Više o navedenom kao možete pronaći OVDJE.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci