16 tra 2021

ODRŽANA 62. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održalo je 15. travnja 2021. godine svoju 62. sjednicu. Na sjednici je usvojen zapisnik s 61., sjednice Upravnog vijeća, donesena je Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za prijavu projektnog prijedloga „ATM for SME’s – Pristup mikrofinanciranju malih i srednjih poduzetnika“ na 5. Interreg Europe (ograničeni) poziv, Poziv za dodatne aktivnosti, usvojen je Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za I. kvartal 2021. godine. Također, usvojen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije te je donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za raspored zaposlenika na radna mjesta u PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije. Upravno vijeće donijelo je i Odluku o pokretanju postupka javne nabave za ugovaranje usluge vanjskih stručnjaka za izradu projektno-tehničke dokumentacije u okviru Sporazuma o zajedničkoj suradnji na pripremi razvojnih projekata od interesa za Koprivničko-križevačku županiju u području školstva i ugovaranju usluge vanjskih stručnjaka od strane Razvojne agencije PORE KKŽ za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju (dogradnju) osnovnih i srednjih škola kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci