26 ožu 2021

ODRŽAN WEBINAR IZRADA NOVIH PROGRAMSKIH DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE ZA FINANCIJSKU PERSPEKTIVU EU 2021.-2027.

Na nacionalnoj razini započet je proces izrade programskih dokumenata Republike Hrvatske za novu financijsku perspektivu Europske unije za razdoblje 2021.-2027. godina. U navedenom razdoblju Republika Hrvatska će imati na raspolaganju 22 milijarde EURA, a da bi se ta sredstva mogla koristiti potrebno je da kao i ostale članice Europske unije izradi programske dokumente i to Partnerski sporazum i Operativne programe za višegodišnji financijski okvir 2021.-2027. i Nacionalni plan za oporavak 2021.-2023. za sredstva iz novog instrumenta EU za buduće generacije koji je osmišljen za ublažavanje posljedica od COVID pandemije iz programa Mehanizam za oporavak i otpornost.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije uključena je u proces izrade novih programskih dokumenata na nacionalnoj razini kao regionalni koordinator za Koprivničko-križevačku županiju.

Radi se o složenom i zahtjevnom procesu za potrebe kojega je na nacionalnoj razini formirano 7 Radnih skupina. Razvojna agencija PORA KKŽ ima svoje predstavnike u Radnim skupinama: Pametna Hrvatska, Zelena Hrvatska, Povezana Hrvatska, Solidarna Hrvatska i Integrirani teritorijalni razvoj.

Kako bi županijske pročelnike i sve jedinice lokalne samouprave-gradove i općine informirala o dosadašnjim aktivnostima u radu radnih skupina Razvojna agencija PORA KKŽ organizirala je dana 25. ožujka 2021. godine webinar na temu Izrada novih programskih dokumenata Republike Hrvatske za financijsku perspektivu EU 2021.-2027. godina. Sudionici webinara pozvani su da preko PORE kao regionalnog koordinatora sudjeluju u procesu izrade programskih dokumenata na način da sve svoje prijedloge i ideje dostave u PORU i na taj način osiguraju da projekti koje planiraju realizirati u narednom razdoblju imaju temelj u nacionalnim programskim dokumentima, što će osigurati Razvojna agencija PORA KKŽ kroz rad u radnim skupinama.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci