26 ožu 2021

ERASMUS+ ZA 2021: HRVATSKOJ NA RASPOLAGANJU VIŠE OD 28 MILIJUNA EURA

Europska komisija je usvojila prvi godišnji program rada programa Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. godine. S proračunom od 26,2 milijarde eura (u usporedbi s 14,7 milijardi eura za razdoblje 2014.-2020.), nadopunjenog s oko 2,2 milijarde eura iz vanjskih instrumenata Europske unije, novi i unaprijeđeni program financirat će mobilnost u svrhu učenja i projekte međunarodne suradnje za 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina, različitih mogućnosti i podrijetla.

Za Republiku Hrvatsku za 2021. g. proračun iznosi više od 28 milijuna eura.

Novi Erasmus+ nastojat će biti još inkluzivniji, podržati zelenu i digitalnu tranziciju i pružati podršku većoj otpornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja u slučaju pandemije.

Novi program Erasmus+ nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, naukovanje i razmjenu osoblja u svim područjima obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih, mladima, osobama koje rade s mladima i sportskim trenerima.

Osim mobilnosti, za koju je predviđeno 70 % proračuna, novi program ulaže i u međunarodne projekte. To može biti suradnja visokih učilišta (npr. inicijativa Europska sveučilišta), škola,  nastavnog osoblja (npr. Erasmusove Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+), centara za obrazovanje odraslih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr. Centri strukovne izvrsnosti) i drugih aktera u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.

 

Glavne značajke programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027.:

  • Uključivi Erasmus+: bolja ponuda za osobe s manje mogućnosti, uključujući osobe iz različitih kulturnih sredina i različitog socioekonomskog položaja te osobe koje žive u ruralnim i udaljenim područjima. Među novostima su individualne i razredne razmjene učenika i mobilnost za polaznike u području obrazovanja odraslih. Zahvaljujući novoj mogućnosti za mala partnerstva i pojednostavljenim procedurama lakše će se prijavljivati i manje organizacije, kao što su škole, udruženja mladih i sportski klubovi. Program će imati i jaču međunarodnu komponentu kroz suradnju s trećim zemljama, a pritom se temelji na uspjehu prethodnog programa s projektima razmjene i suradnje u cijelom svijetu, koji se sad proširuju i na sektore sporta i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
  • Digitalni Erasmus+: Zbog pandemije je ubrzavanje digitalne tranzicije sustava obrazovanja i osposobljavanja postalo još hitnije. Program Erasmus+ podupirat će razvoj digitalnih vještina u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje. Omogućit će sudjelovanje u kvalitetnom digitalnom osposobljavanju i razmjenama putem platformi eTwinningSchool Education Gateway i Europskog portala za mlade i poticati stručnu praksu u digitalnom sektoru. Novi formati, kao što su kombinirani intenzivni programi, omogućit će da se kratkoročna fizička mobilnost u inozemstvu kombinira s učenjem i timskim radom putem interneta. Provedba programa dodatno će se digitalizirati i pojednostavniti potpunim uvođenjem europske studentske iskaznice.
  • Zeleni Erasmus+: U skladu s Europskim zeleni planom program nudi financijske poticaje sudionicima koji biraju održive načine prijevoza. Ulagat će i u projekte koji se bave informiranjem javnosti o ekološkim problemima i olakšavati razmjene povezane s ublažavanjem klimatske krize.
  • Erasmus+ za mlade: Inicijativa DiscoverEU, koja 18-godišnjacima pruža priliku da putujući vlakom upoznaju Europu, uče od drugih kultura i upoznaju se s drugim Europljanima, sada postaje sastavni dio programa Erasmus+. Putem novih aktivnosti sudjelovanja mladih program će podupirati i mogućnosti za razmjenu i suradnju kako bi se mladima pomoglo da se uključe i nauče sudjelovati u demokratskom životu te da se upoznaju sa zajedničkim europskim vrijednostima i temeljnim pravima i to u izravnoj razmjeni s donositeljima političkih odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

U razdoblju od 29. ožujka do 9. travnja 2021. Agencija za mobilnost i programe EU organizira niz mrežnih seminara (webinara) namijenjenih potencijalnim prijaviteljima projekata u okviru novih programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Webinari će se održati s ciljem podrške svim zainteresiranima za podnošenje projektnih prijedloga u različitim programskim područjima. Pogledajte raspored održavanja webinara s više informacija o sadržaju.

Više pojedinosti o programu možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, koja je jedino tijelo u Republici Hrvatskoj akreditirano za provedbu programa Erasmus+. Za više detalja proučite Vodič kroz program, a rokove doznajte u Pozivu na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu. Prijavni obrasci i ostala tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci