25 ožu 2021

EUROPSKA KOMISIJA PREDSTAVILA MJERE ZA ZAŠTITU PRAVA DJETETA I POMOĆ DJECI KOJOJ JE TO POTREBNO

Europska Komisija je u srijedu 24. ožujka 2021. godine donijela prvu sveobuhvatnu strategiju EU-a o pravima djeteta i prijedlog preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu radi promicanja jednakih mogućnosti za djecu izloženu riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Prilikom pripreme ovih inicijativa Komisija je prikupila mišljenja više od 10 000 djece u suradnji sa vodećim svjetskim organizacijama za prava djece.

Strategija EU-a o pravima djeteta obuhvaća šest tematskih područja s pripadajućim mjerama:

  1. Djeca kao pokretači promjena u demokratskom životu;
  2. Pravo djece na ostvarivanje njihova punog potencijala bez obzira na socijalno podrijetlo;
  3. Pravo djece na život bez nasilja;
  4. Pravosuđe prilagođeno djeci;
  5. Pravo djece na sigurno snalaženje u digitalnom okruženju i korištenje njegovih mogućnosti;
  6. Prava djece na svjetskoj razini.

Novo europsko jamstvo za djecu

Gotovo 18 milijuna djece u EU-u (22,2 % ukupnog broja djece) je u 2019. živjelo u kućanstvima izloženima riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Sukladno Novom europskom jamstvu za djecu, državama članicama preporučuje se da djeci, kojoj je to potrebno, osiguraju besplatan pristup:

  • ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju – primjerice, smanjenjem broja segregiranih razreda
  • obrazovanju i školskim aktivnostima – primjerice, osiguravanje odgovarajuće opreme za učenje na daljinu i školskih izleta
  • najmanje jednom zdravom obroku u školskom danu i
  • zdravstvenoj zaštiti – primjerice jednostavniji pristup liječničkim pregledima i programima zdravstvenih pregleda.

Također, Komisija preporučuje da za djecu kojoj je potrebna pomoć države članice osiguraju zdravu prehranu i odgovarajuće stanovanje. Za potporu tim mjerama financijska sredstva EU-a dostupna su u okviru Europskog socijalnog fonda plus (EFS+) kojim se financiraju projekti za poticanje socijalne uključenosti, borbe protiv siromaštva i ulaganja u ljude, Europskog fonda za regionalni razvoj, fonda InvestEU te Mehanizma za oporavak i otpornost.

Više informacija dostupno je OVDJE

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci