09 ožu 2021

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ČLANSTVO U TEMATSKIM INOVACIJSKIM VIJEĆIMA (TIV)

Nakon uspješnog rada tematskih inovacijskih vijeća (TIV) u prethodnom razdoblju, u sklopu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) objavljen je novi poziv za iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima.

TIV-ovi su uspostavljeni u rujnu 2018., temeljem odluke koju je donijelo Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske, a osnovani su za 5 tematskih prioritetnih područja (TPP) S3:

  • Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života;
  • Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš;
  • Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost;
  • Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost;
  • Tematsko inovacijsko vijeća za hranu i bioekonomiju.

Horizontalne S3 teme, Ključne napredne tehnologije (KET) i Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) također su pokrivene radom svakog pojedinog TIV-a.

Svaki TIV sastoji se u pravilu od 70% predstavnika poslovnog sektora (ponajviše malih i srednjih poduzeća), 20% predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice te 10% predstavnika tijela javne vlasti. Glavni im je cilj osigurati strateško upravljanje i smjernice za relevantno tematsko prioritetno područje S3, kao i potaknuti sinergiju između poslovnog sektora i znanstveno–istraživačke zajednice s krajnjim ciljem komercijalizacije inovacija i transfera rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti u gospodarstvo.

TIV-ovi su važan element inovacijskog sustava Republike Hrvatske čija je uspostava dovršena u protekle tri godine te je kontinuitet njihova rada važan za dugoročnu održivost nacionalnog inovacijskog sustava kojeg uz TIV-ove čine Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) kao krovno tijelo nacionalnog inovacijskog sustava te njegova savjetodavna vijeća:  Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI), Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala te Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

TIV-ovi osiguravaju  nastavak procesa poduzetničkog otkrivanja i aktivno će sudjelovati u definiranju strateškog okvira i budućih smjerova razvoja u području istraživanja, razvoja i inovacija koji će biti i podloga za buduće financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sudjelovanje u TIV-ovima izvrsna je prilika za umrežavanje i razmjenu znanja i iskustva te pronalazak potencijalnih partnera.

Iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima podnosi se elektronički, ispunjavanjem obrasca na Inovacijskoj platformi, u skladu s kriterijima definiranim u Metodologiji izbora članova TIV-a te u roku od 15 dana od objave Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske gospodarske komore koja ujedno obnaša ulogu Tehničkog tajništva TIV-ova.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci