26 velj 2021

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2021. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini.

Opći cilj Programa je podizanje konkurentnosti ukupnog turističkog sektora razvojem cjelovite i kvalitetne turističke ponude na načelima održivosti na kontinentu.

Posebni ciljevi Programa su unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, generiranje ključnog motiva dolaska na kontinent, primjerenija valorizacija resursa, stvaranje nove atrakcijske osnove, poticanje rasta turističke potrošnje na kontinentu, održivost turističke destinacije i povećanje zadovoljstva gostiju ponudom u destinaciji.

Prema prethodno izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.) moguće prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta,
  • izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta uključujući oznaku EuroVelo rute,
  • uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala,
  • izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza,
  • izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte,
  • postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, na drugim međunarodnim pravcima biciklističkih ruta, u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.,
  • uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovaca na cikloturističkim rutama,
  • izgradnja i uređenje bike parkova.

Prihvatljivi predlagatelji su jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta je najkasnije do 30. studenoga 2021. godine.

Minimalni iznos financiranja je 100.000,00 kn, a maksimalni do 400.000,00 kn. Predlagatelj ima pravo podnijeti jedan zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava .

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 25. ožujka 2021. godine.

Više informacija Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci