12 velj 2021

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE NOVO VIRJE I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT UKUPNE VRIJEDNOSTI 248.425,00 KN

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Općine Novo Virje i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt „Mobilno reciklažno dvorište Općine Novo Virje“. Projektni prijedlog prijavljen je na natječaj „Uspostava reciklažnih dvorišta“ iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a sredstva za financiranje osigurana su iz Kohezijskog fonda.

Svrha projektnog prijedloga „Mobilno reciklažno dvorište Općine Novo Virje“ je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Cilj projekta je nabaviti i opremiti reciklažno dvorište – mobilnu jedinicu na području Općine Novo Virje sa svrhom prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja otpada. Aktivnostima na projektu će se informirati 60% stanovništva s područja Općine Novo Virje koje će koristiti usluge mobilnog reciklažnog dvorišta te sudjelovati u izobrazno-informativnim aktivnostima s ciljem upoznavanja načina rada istog, ali i odgovornim postupanjem s otpadom. Na taj način će stanovnici Koprivničko-križevačke županije i šira javnost indirektno učiti o važnosti sprečavanja nastanka otpada i o ulozi reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Očekivana količina prikupljenog otpada u mobilnoj jedinici reciklažnog dvorišta nakon realizacije projektnih aktivnosti iznosi 5 tona. Prijavitelj je Općina Novo Virje, a ukupna vrijednost projekta je 248.425,00 kn. Predviđeno trajanje provedbe projektnih aktivnosti je 9 mjeseci.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci