02 velj 2021

ODRŽAN DRUGI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA “NOVI POČETAK”

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorima Županijske uprave u ponedjeljak, 1. veljače održan je drugi sastanak projektnog tima projekta “Novi početak”. Riječ je o projektu za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja.

U sklopu ovog projekta, za koji je sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao korisnika, projektnih partnera Udruge HERA Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci, te Razvojne agencije PORE, kao i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Na sastanku je dana informacija o spremnosti projektne dokumentacije, te skorom izdavanju građevinske dozvole, nakon čega će uslijediti javna nabava za radove na uređenju sigurne kuće. Isto tako razgovaralo se i o pripremama za nabavu opreme za sigurnu kuću. Iz projekta se financira trošak najma privremenog prostora sigurne kuće, a predviđa se i plaćanje režija, prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za korisnike. Kako se predviđa zapošljavanje stručnjaka za sigurnu kuću, bilo je riječi i o natječajima za radna mjesta koja će se popunjavati u sklopu projekta.

Projekt predviđa radionice za eksperte koji rade sa žrtvama nasilja, kao i edukativne programe za same korisnike sigurne kuće pa se dogovarao tijek pripreme i ugovaranja programa jačanja kapaciteta koji će se organizirati. Projekt također uključuje promotivnu kampanju te jačanje svijesti javnosti, pa je dana informacija i o nabavi promotivnih materijala, a bilo je riječi i o samoj administraciji projekta. Spomenimo na kraju kako je provođenja projekta službeno započelo u studenom prošle godine, a trajanje projekta je predviđeno u roku od 30 mjeseci.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci