29 sij 2021

OBJAVA HBOR-A O PREUZIMANJU DO 90% RIZIKA POVRATA ODOBRENOG KREDITA ZA LIKVIDNOST I SUBVENCIONIRANJE TROŠKA PREMIJE

HBOR je u okviru Mjera COVID-19 povećao visinu pokrića kod osiguranja portfelja kredita za likvidnost te smanjio uvjet minimalnog potrebnog udjela izvoznih prihoda kako bi mjera postala dostupna što većem broju poduzetnika. Pokriće osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika povećano je s postojećih 50% na 90%, a uvjet minimalnog potrebnog udjela izvoznih prihoda smanjen je na 10% (s dosadašnjih 20%). Za sve posredne izvoznike, odnosno dobavljače izvoznika omogućeno je korištenje ovog osiguranja ako ostvaruju najmanje 20% udjela prihoda prodajom izvoznicima (dosadašnji je uvjet bio 40%). Ovu mogućnost osiguranja poduzetnici mogu koristiti za kredite odobrene putem 13 banaka. Dodatno, uvedena je i mogućnost subvencioniranja troška premije osiguranja.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci