28 sij 2021

ODRŽANA 58. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U prostorima PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, u srijedu 27. siječnja 2021. održana je 58. sjednica Upravnog vijeća. Na sjednici je usvojen zapisnik s 57. sjednice, donesene su I. Izmjene i dopune Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije
Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2021., Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj suradnji na pripremi razvojnih projekata od interesa za Koprivničko-križevačku županiju u području školstva i ugovaranju usluge vanjskih stručnjaka od strane Razvojne agencije PORE KKŽ za izradu projektne dokumentacije za dogradnju osnovnih i srednjih škola kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač, zatim Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za IV. kvartal 2020. godine te Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici na otpis dijela osnovnih sredstava i dijela sitnog inventara PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci